Pihak Pengurusan

pengarah urusan
Baharozaman Bin Mohid
pengurus kumpulan pusat benih padi
Azman Bin Md Azhar
pengurus kumpulan seed garden dan kajian & pembangunan
HAJI SAMSUDIN BIN ABD RAHIM
pengurus kumpulan kewangan & perolehan
ZITA BINTI SURADI
pengurus kumpulan input pertanian
AZMAN BIN ABDULLAH
ketua pengurusan audit dalam
HAJI RAZALI BIN TALIP
pengurus kumpulan perkhidmatan perladangan
HAJI MOHAMMAD KHAIR BIN RAMLI