KHIDMAT NASIHAT LADANG

 

 • Menyediakan kaedah-kaedah bagi menambahbaik prestasi dan produktiviti lading menerusi lawatan berjadual untuk mengenalpasti kelemahan dan mengesyorkan kaedah bagi penyelesaian terbaik.
 • Membantu ladang-ladang kecil dan juga besar bagi mempertingkatkan kemahiran pengurusan dan operasi menerusi aplikasi disiplin dalam sistem perladangan secara keseluruhannya.
 • Menawarkan pakej nasihat untuk pembangunan dan pengurusan ladang.
 • Operasi Pembangunan Lapangan merangkumi bidang :
  • Pertanian Masukan (Input Agriculture)
  • Buruh (Labour)
  • Keadaan Ladang (Plantation condition)
  • Kesuburan Pokok (Fertility Tree)
  • Kos pengeluaran (Cost of production)
  • Projek Untung dan Rugi (Profit and Loss Project)
  • Penilaian Projek (Project Evaluation)
  • Ejen Melawat (Visiting Agent)

Alamat :

 • Ketua Perkhidmatan Penasihat Ladang,
  Wisma FELCRA, Peti Surat 12254,
  Lot 4780, Jalan Rejang, Setapak Jaya,
  50772 Kuala Lumpur.
 • Tel: 03 4145 5000