FUNGSI-FUNGSI DAN NILAI-NILAI

FUNGSI FPSSB

  • Menyediakan Khidmat Nasihat Perladangan
  • Menghasilkan Benih Padi Sah dan Biji Benih Sawit Cambah
  • Menghasilkan Produk – Produk Input Pertanian (Baja Bio Organik, Baja Ganocare, Racun Rumpai dan Mikrob Berfaedah)

NILAI-NILAI TERAS / CORE VALUES

FOKUS / FOCUS

  • Fokus, kecekalan dan memberi peringatan kepada ahli pasukan

PROFESIONAL / PROFESSIONAL

  • Ilmu pengetahuan dan kemahiran warga kerjanya

BERESEPADU / SOLIDARITI / SOLIDARITY

  • Pasukan yang kukuh dan stabil

STRATEGI

INOVASI

  • Memastikan daya saing berterusan menerusi inovasi buat pelanggan demi membawa perubahan.

NILAI TAMBAH

  • Tertumpu kepada menambah nilai dan inisiatif-inisiatif yang bakal menerajui syarikat dalam industri-industri besar.

PRODUK

  • Menyediakan produk-produk berkualiti yang menepati garis panduan dan pelaksanaan amalan-amalan baik.

PEMERKASAAN

  • Menggabungkan aset-aset tenaga kami menerusi kreativiti untuk syarikat demi mencapai kepuasan hati pelanggan.